logo3


ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน  77  ตำแหน่ง  รายละเอัยดตามประกาศ ดังนี้

คลิ๊ก  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คลิํก  ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ฯ

คลิ๊ก  องค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนประเมิน และวิธีการประเมิน

99n58PICZYJ

January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ข่าวล่าสุด

ข่าวในหมวดหมู่